Judicial

img001

Civil

Responsabilitat civil i danys; incompliments contractuals, accidents circulació…
Drets de crèdit: reclamacions de quantitat de qualsevol tipus.
Dret de família: separacions, divorcis, successions, testamentàries, incapacitats…
Dret contractual: arrendaments d’obres i serveis, compra-ventes, lloguers, permutes…
Dret immobiliari: propietat horitzontal, desnonaments, arrendaments rústiques…
Assessorament i assistència a la signatura de qualsevol immoble, o situació registral mercantil de qualsevol societat, possibles càrregues…

Penal

Proporcionem orientació jurídica i direcció lletrada des de la perspectiva que es requereixi: per a la prossecució de delictes o per a la defensa davant una denúncia o querella.

Laboral

El departament laboral ofereix una solució a qualsevol problemàtica en l’àrea del dret del treball i seguretat social. El servei jurídic va dirigit tant a empresaris com a particulars, en totes aquelles qüestions que necessiten d’una especialització en la matèria.

Mercantil

Dret a societari: constitució de societats, ampliacions de capital, liquidació i dissolució de societats…
Dret contractual mercantil: contractes d’agència, de franquícia, contractes d’obra…
Dret concursal: assessorament jurídic-tècnic en procediments concursals…

Contenciós-administratiu

Qualsevol procediment en que intervengui l’administració pública. Permisos estrangeria, recursos de llicències municipals, etc.